top of page

To Vesetapolo he Aoga Tokoluga Vol 291

Ko e tau ke uaaki a nai he liu kamata ai e fakaholoaga fakaako to vesetapolo he Aoga Tokoluga Niue ke tuga he tau magahala fakamua ne fakaako ai foki e Etitoa he NS he magaaho nai ti pihia e tokologa he haana tau kapisiga( Kavi tau tau 1967 kehe 1971). Ko e tau magahala ia ko e lahi ni ke he to he tau lakau nai kehe vala fonua na i lalo ne kua talaga ai e aoga Tau Fanau Ikiiki kehe puhala keli ni he kelekele ke to ai. Nakai tuga e magahala nai ne kua fakaako ke to tau lakau nai ke he ua e puhala keli kehe kelekele ti pihia mo e to faka vaha foou nai ke to he paipa va Ko e tau faiaoga he magahala ia ko lautolu ne kua oatu fakaako kehe Aoga fakaako gahua fonua i Apia Samoa Lalo ne fakahigoa ko Avele. Lautolu ne fakaako e atuhau ha mautolu ko e Esau Noue mai maaga ko Liku mo Herman Tagaloailuga mai he maaga ko Hikutavake.. Matutaki mai fakahaga kehe tau magaaho kua mole ne fakaholo fakahaga kehe magaaho nai. Ko e magaaho nai kua maeke ai he taha matakau foaki tupe mae tau gahua fonua he tau motu ko e FAO ne foaki e tau tupe mo e totogi foki e tau tagata ke omai ke fakaako tau fanau he tau vahega tokoluga ke taute tau fakaakoaga nai ke lata moe tau fanau aoaga. Ne talahau mai e taha faiaoga fakamua he aoga Tokoluga mo e ko ia foki e Ulu Fai Aoga he aoga Tokoluga he taha vaha, ne kua liu gahua fakaako he aoga he magaaho nai ko Takili Talagi ke he NS to lahi e holo mitaki mo e aoga e fakaholoaga. Talahau e ia koe 16 e tama aoga ne haha kehe fakaholoaga fakaako gahua vesetapolo nai Toko 7 mai he Vahega Tau 10, toko 5 mai he vahega Tau 11, toko 3 mai he Vahega Tau 12 mo e taha mai he Tau13. Ne fakailoa mai foki e ia e fakaholoaga ha lautolu mo e tokoua e papalagi ne fa omai lagomatai ne kua totogi foki he matakau FAO ti pihia mo ia e tagata ne kotofa pauaki he matakau FAO ke faka tokatoka e fakaholoaga nai ko e taha pulotu he faahi gahua fonua he tau magaaho kua mole ko Tom Misikea ti pihia taha pulotu to vesetapolo kua lagomatai ke he tau fakaakoaga ko Brandon Tauasi.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page