top of page

Toloaga Faka Magafaoa - Hafaso/Misiniu (27-28 Fepuali 2018)

Ko e Magafaoa ne tutupu mai ia Hafaso mo Misiniu, ne tause ai ha lautolua fakaholoaga “Toloaga faka Magafaoa” ke he fale aoga Puhinui i Papatoetoe. Ko e aoga ne gahua ki ai e taha he tau fanau mokomokopuna ne tupu mai ia laua nei. Ko e ua tau kua mole ne tamata ai e toloaga nei, ke he tau fanau ko Denis Niu (ko ia tupu mai ia John Muifonuatama (Sikoli), Robert Togiamana mo Charlie Niu, ke matutaki mo e ke feiloaaki e tau fanau, ti puna mai ai e manatu ke fakahoko taha Toloaga faka-magafaoa, ki Okalana. Ti ko e tau puhala matutaki ke he vaha nei kua mukamuka lahi, ke fakailoaaga e tau manatu ke he puhala uta meli faka pulagi, tau meli hila, ti moua ai e tau matutakiaga mo e tau manatu ke fakahoko ke he okioki vaha tapu ke lata mo e okioki ha Okalana. Ko e tau puhala tutuli tupe he tau magafaoa takitaha kua fepakaki he tau kua mole, ti kua kitia ai e fakatino he okioki vaha tapu kua mole, e kakano mo e mahuiga he fakaholoaga nei. Kua maeke ke tamai e tau lafu ne nonofo mamao mo e fekitiaaga mo e feiloaaki ko e magafaoa fe ne tupu mai ai, ha kua tui ai ke he tau lanu kehekehe e tau magafaoa. Kua igatia ni e magafaoa mo e tukutuku hake ha lautolu a tau hologa, ke he puhala he tau ata, ko e falu a fakafetuiaga pehe nei, ne kitia e tau higoa ka e kua hau fakahaga e tau puhala lotomatala kua tuku e tau higoa mo e tau ata, ti mukamuka ke kitia ko hai a hai! Ke he magafaoa ha Hafaso/Misiniu toko 3 a lautolu e tau fanau ne momoui agaia ke hoko ke he aho Faiumu 27/28 Fepuali, ko Tuleimata Togiamana, John Sikoli mo Sionesini, ka e toko taha ni a lautolu ne kua fakalataha atu ke he taonaga nei. Ko e tau fakaholoaga kua fakailoa ni he magafaoa ha lautolu a tau fanau, mo e ha ha iai e tau fakaholoaga ke tause he tau foufou, tau kahoa, mo e tau fakafiafia he magaaho fakamui. Mai he tau fanau ne 11 he tau matua nei, taha ni ne nakai fai hukui, ti maeke ai he tau mokomokopuna ko Morshenna Jackson mo Kayleena Nukanuka ke hukui a ia, ko e matua fifine ko Halosi Ikimau. Ko e Aho Tapu ne kua kamata aki e tau lologo tapu ne kua ako pauaki he magafaoa ne tutupu mai ia Matile Fanise ke kamata aki e fakaholoaga he aho, matutaki atu e tau fakakitekite he tau ata ne poki he matakainaga ko Denis Niu, poki he kaina i Kaiagafono mo Tuhia, mo e ko ia ne poki he ata, ko e tama fifine ko Morsheena, mo e tokologa ne kua manako ke fakatau haana tau gahua, ka kua nakai manako a ia ke fakafua haana tau gahua ia. Ko ia foki ne poki e tau ata he tau magafaoa takitaha, tau mokopuna, tau mokomokopuna, mo e tau figona, ke kitia ka liliu ke fakapotopoto he tau 2021 ko e fai nakai ne kua lafi ki luga mo e fiha. Kua fakaoti e tau fekau ke he tau kaikai fiafia ne kua taute he Komiti mo e tau magafaoa! Fakaue lahi ke he Komiti ne kua fakatokatoka e fakaholoaga ke lata mo e gahua he magafaoa Hafaso/Misiniu 2018.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page