top of page

Vela Paku e Tau Takai he Motu he Tau nai


Tuga ni he iloa he tokologa ha tautolu ko e aho Takai ha Niue he mataulu he tau ko e taha na aho a ia kua lahi e mahuiga. Nakai ni kehe tau tagata ne nonofo mau he motu kae pihia kehe tokologa tau tagata Niue ne nonofo hge tau motu kehe, ti hoko kehe taua tagata evaeva atu ki Niue. Ne fakahoko e aho Takai nai he taha e faahi tapu ka mole e aho Galue Fakaue Tau. Tuga he kitia mo e uta he tua mai he tau tau kua mole kua holo ki mua e talahaua mo e tuga kua fetoko e tau maaga taki taha ko hai ne mua he tau takai. Ko e taha mena ne kitia ki ai foki ko e leo lahi he tau motoka pihia mo e tau peleoafi kua tau aki e tau mena faka leo lahi. Ti ka hoko kehe tau maaga ti tuga kua faka lahi atu foki e leo lahi moe tokologa e tau tagata tau kau hala ne oatu kitekite mo e leo he tau lole. Liga kua sei hoko tuai e taha magaaho ke sivi ai e tau takai ko hai e maaga ne mua he fulufuluola poke ha hai e takai ne loa. Ko e fakaholoaga he tau takai na fa o falu he magaaho pogipogi mo e falu he magaaho afiafi poke magaaho pale la. Taha e maaga ne nakai oatu he takai he aho Faiumu ia kae taha e faahi tapu he mole ti oatu ai e Takai he maaga ko Vaiea. Tau nai kehe kitiaaga he tagata tohi tala he NS liga kua mua e takai ha Fasiau Tuai.

Tuga ni he iloa he tokologa ha tautolu ko e aho Takai ha Niue he mataulu he tau ko e taha na aho a ia kua lahi e mahuiga. Nakai ni kehe tau tagata ne nonofo mau he motu kae pihia kehe tokologa tau tagata Niue ne nonofo hge tau motu kehe, ti hoko kehe taua tagata evaeva atu ki Niue. Ne fakahoko e aho Takai nai he taha e faahi tapu ka mole e aho Galue Fakaue Tau. Tuga he kitia mo e uta he tua mai he tau tau kua mole kua holo ki mua e talahaua mo e tuga kua fetoko e tau maaga taki taha ko hai ne mua he tau takai. Ko e taha mena ne kitia ki ai foki ko e leo lahi he tau motoka pihia mo e tau peleoafi kua tau aki e tau mena faka leo lahi. Ti ka hoko kehe tau maaga ti tuga kua faka lahi atu foki e leo lahi moe tokologa e tau tagata tau kau hala ne oatu kitekite mo e leo he tau lole. Liga kua sei hoko tuai e taha magaaho ke sivi ai e tau takai ko hai e maaga ne mua he fulufuluola poke ha hai e takai ne loa. Ko e fakaholoaga he tau takai na fa o falu he magaaho pogipogi mo e falu he magaaho afiafi poke magaaho pale la. Taha e maaga ne nakai oatu he takai he aho Faiumu ia kae taha e faahi tapu he mole ti oatu ai e Takai he maaga ko Vaiea. Tau nai kehe kitiaaga he tagata tohi tala he NS liga kua mua e takai ha Fasiau Tuai.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page