Tau Toa Niue ka Oatu ki Gold Coast he Commonwealth Games

Kua amanaki tuai e kau ha Niue ke oatu ke he taha feua fetoko sipote he lalolagi ko e Commonwealth Games ka fakahoko ai ke he vala motu talahaua na ha Ausetalia ko Gold Coast he mahina ka hau ha Apelila. Amanaki ai a Niue ke fetoko kehe fa ni e feua sipote, magaaho nai ko e tau feua ia ko e Olo Fuapolo (Lawn Bowling), Poi tufi (Atheletics), feua Fanafana lapa simeni ti taha e toa hu momi ka hukui e motu he feua hu momi. Pe he mai he talahau he tau takitaki ke he matakau nai ko e tau matakau nai ne kua amanaki ke oatu ke hukui a Niue kua fai magaaho tuai he fakaako mo e amanaki ke nakai oatu noa ni ke fusi he masini kae ko e oatu ke faka makamaka ke moua e falu a palepale poke fakaholo ki mua e makaka kehe tau sipote ne kua fakafita a lautolu ki ai. To oatu fakamua e taha matakau tuga a lautolu he matakau olo fuapolo ke maeke ke moua e taha magaaho ke fakamahani ai ke ke tau male i Niu Silani ne tatai mo e tau male i Ausetalia. Ti hana i lalo e tau higoa he matakau ka hukui e motu ha tautolu. Dignitary (TBC): Minister for Sport and Wife - Hon. Billy G Talagi & Mrs Rosemary Talagi VIP’s: NISCGA President and Wife - Mr Maru Talagi and Mrs Mana Talagi NISCGA Secretary General and Wife - Mr Hagen Siosikefu and Margaret Siosikefu Chef de Mission (CDM) & Guest: Mr Hetututama Hetutu & Mrs Hatesa Hetutu General Team Manager (GTM) & Guest: Mr Brent Ioane & Sipito Hetutu Team official: Metric Ikitoelagi Press Attache’: Michael Jackson (Niue Star) Inangaro Vakaafi ATHLETICS: Team Officials - Ramona Jackson & Liliokalani Laufoli Athletes - Misinia Misikea & Andrey Kaufiti BOXING: Team Official - Jack Pahiva Athlete - Donalex Vilitama Lawn Bowls: Team Officials - Bill V Motufoou, Fou Tohovaka and Josephine Peyroux Athletes (Females): Catherine Papani, Christine Ioane, Christine Hipa, Pauline Blumsky, Pilena Motufoou Athletes (Males): Des Hipa, Keith Papani, Dalton Tagelagi, Gregory Funaki, Mark Blumsky Shooting: Team Officials - Dimitry Viliamu & Hivi Puheke Athletes (Females): Clemencia Sioneholo & Kirsty Togivalau Athletes (Males): Morgan Magatogia, Clayton Viliamu, Isatose Talagi, Talaititama Talaiti


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square