top of page

Fale Fakamua he TRENZ HOMES i Niue

Ko e aho Falaile he faahi tapu kua mole ki Fakamatutu i Hakupu Atua ne kua hafagi ai e gutuhala he taha fale foou ne kua talaga ai mai he tau palana he taha kautaha ta fale ko e TRENZ HOMES mai Niu Sialni. Ka ko laua ne fakatau e fale mo e talaga ai ko Bella Kaukasi Talagi mo e haana tokoua ko Pope Jnr Talagi. Ko Bella Talagi kua faka huigoa a ia he magaaho nai ko e Eisini poke tagata ke hukui e matakau nai i Niue. Ne moua e ia ha ko laua la ia kua fakatau mai e taha fale mai he kautaha nai ti manako e kautaha nai ne toka i Whangarei i faahi Tokelau ha Niu Silani ke eke a Bella mo Pope mo tau hukui ha lautolu he motu nai ha kua fai foki tuai e falu a motu foki. Ko e tau ke hogofulu aki a nai he fakatu e matakau talaga fale nai. Ko e fale nai he magaaho ne kamata talaga ai ne kitia ko e tau lapatoa ataata ne talaga aki, kae koe mogaaho ne mau ai kua nakai kitia e tau lapatoa ka ko e fale ni. Ke he tau magahala matagi malolo kua talaga e tau fale nai ke totoko atu kehe fufuta Matagi Afa numela 5 e malolo(Getgory 5). Ko e lahi he haau a fale manako kia ai ko e uta ni kia koe mo e kehekehe e tau numela poko tuga poko 1 ke hook poko 4. Ko e uta ni kehe manako haau he talahau e Bella ko e tagata fakamatala mo e fakakisekise e fale tau tagata ne kua oatu kitekite. Talahau foki e ia ko totogi he fale poko 3 ko e kavi $80,000 e afe kae nakai la fakatupe ia e tagata ka talaga a ia. Ne hafagi e kitekiteaga nai kehe tau tagat ke kamata mai matahola 9 he magaaho pogipogi mo e fakaosi mai ai he matahola 12 he tupou la. Nakai iloa mitaki he magaaho nai ko e fai tagata nakai ne kua manako kae tuga ia lata tonu mo lautolu ne talaga fale foou, poke tau mkagafaoa foou. Ko e matapatu puhala he tau fale nai na hele ti pao tuai poke pehe ko e hele tuai. Ka manako taha ke iloa poke manako ke talaga poke fakatau taha fale pehe nai ti matutaki mai kia Bella mo Pope i Fakamatutu Hakupu poko Lakepa..


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page